Sysmäläntie 1, JYVÄSKYLÄ

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Maastoautotarvike Ky
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Matti Heiska
Sysmäläntie 1
40530 JYVÄSKYLÄ
puh. 0400513520

2. REKISTERIN NIMI
Suomen Maastoautotarvike Ky:n asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito sekä laskutus.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös viestinnän kohdistamiseen, mukaan lukien suoramarkkinointi, ellei
rekisteröity ole tätä kieltänyt.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteröityihin liittyviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tietosisältöön kuuluu myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset henkilötunnus, ajoneuvotiedot,
ostohistoria.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään ja ylläpidetään liiketoiminnan yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten
asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti.

6. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Tiedot sijaitsevat
suljetussa verkossa, joka on suojattu salasanoin ja palomuurilla. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja
sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

8. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Jos haluat tarkastaa tai
korjata tietojasi, lähetä postia tämän selosteen kohdassa 1 ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen
kohdistettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän
pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin
liittyvien takuiden vuoksi. Rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan
suoramarkkinointitarkoituksiin.